all new mitsubishi triton 2024: Mitsubishi Triton Sport Edition 2023 รุ่นแต่งพิเศษ ในออสเตรเลีย

all new mitsubishi triton 2024: Mitsubishi Triton Sport Edition 2023 รุ่นแต่งพิเศษ ในออสเตรเลีย Mitsubishi ในออสเตรเลีย ได้เปิดตัว Mitsubishi Triton Sport Edition 2023 รถกระบะรุ่นแต่งพิเศษ ก่อนเปลี่ยนโฉมใหม่ในออสเตรเลีย ที่มากับสติกเกอร์ในสไตล์เรชซิ่ง และชุดแต่งธีมสีเข้มรอบคัน มีแค่ 400 คัน