โรคภัยไข้เจ็บ

โรคไอพีดี โรคร้ายในเด็กเล็กป้องกันด้วยวัคซีน

โรคไอพีดีคือโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่านิวโมคอคคัส ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ภายในช่องปากของคนและไม่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่เชื้อจะก่อให้เกิดโรครุนแรงในผู้ที่มีความเสี่ยง โดยติดต่อกันผ่านคนสู่คน ทางละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย การติดเชื้อนิวโมคอคคัสมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรง

โรคอีสุกอีใส ตุ่มน้ำใสที่ขึ้นตามตัว

โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่ระบาดแผ่กระจายได้ง่าย โดยเฉพาะในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กหรือตามชุมชนที่อยู่อาศัยทั่วไป สามารถพบได้ตลอดทั้งปี จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคอีสุกอีใสจำนวนมาก บางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โรคอีสุกอีใสในประเทศไทยนั้นสามารถเจอได้ตลอดทั้งปี เพียงแต่จะพบเจอได้เยอะในช่วงหน้าหนาว

Scroll to Top