โรคภัยไข้เจ็บ

โรคไข้หวัด โรคที่มากับหน้าฝนแพร่ระบาดได้ง่าย

เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นเพิ่ม ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น โดยโรคที่พบบ่อยส่วนมากในช่วงฤดูฝน มีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางน้ำดื่มและอาหาร กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะ กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผลและเยื่อบุผิวหนัง สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากการได้รับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ

เยื่อบุตาอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส

อาการเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัส มีอาการตาแดงอย่างเฉียบพลัน เพราะเยื่อบุตาขาวตามปกติในตอนสุขภาพดี จะมีสีขาวใส ไม่ขุ่นมัว ไม่มีเส้นเลือดฝอยในตาขาว แต่เมื่อเป็นโรคตาแดง เยื่อบุตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการเคืองตาอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเวลามองแสงเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตาและอาจมีอาการแพ้แสงด้วย

โรคไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

โรคไข้เลือดออก คือ โรคที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค และโรคนี้ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งยุงลายตัวเมียกัดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสและเชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง เมื่อไวรัสมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจะออกมาจากเซลล์ผนังกระเพาะของยุงและเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลาย

โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดในเด็กช่วงฤดูฝน

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโร ส่งผลให้มีอาการเป็นไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว ถือได้ว่าเป็นโรคที่สร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่น้อย โรคมือ เท้า ปาก สามารถพบในผู้ใหญ่ได้เช่นกัน แต่จะพบได้น้อยกว่าและอาการมักจะไม่รุนแรงเท่าในเด็กเล็ก

โรคไอพีดี โรคร้ายในเด็กเล็กป้องกันด้วยวัคซีน

โรคไอพีดีคือโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่านิวโมคอคคัส ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ภายในช่องปากของคนและไม่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่เชื้อจะก่อให้เกิดโรครุนแรงในผู้ที่มีความเสี่ยง โดยติดต่อกันผ่านคนสู่คน ทางละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย การติดเชื้อนิวโมคอคคัสมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรง

โรคอีสุกอีใส ตุ่มน้ำใสที่ขึ้นตามตัว

โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่ระบาดแผ่กระจายได้ง่าย โดยเฉพาะในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กหรือตามชุมชนที่อยู่อาศัยทั่วไป สามารถพบได้ตลอดทั้งปี จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคอีสุกอีใสจำนวนมาก บางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โรคอีสุกอีใสในประเทศไทยนั้นสามารถเจอได้ตลอดทั้งปี เพียงแต่จะพบเจอได้เยอะในช่วงหน้าหนาว

Scroll to Top