โรคภัยไข้เจ็บ

โรคข้อเสื่อม อาการยอดฮิตของผู้มีน้ำหนักเกิน

ข้อเข่าเสื่อมมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเนื่องจากข้อเข่าเสื่อมเป็นกระบวนการเสื่อมที่เกิดขึ้นตามสภาวะความเสื่อมถอยของร่างกาย แต่ข้อเข่าเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้ในกลุ่มวัยทำงานหรือกลุ่มวัยรุ่น ถ้ามีการใช้งานข้อเข่ามากเกินไปหรืออาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆที่เกิดขึ้นกับร่างกาย กระบวนการเสื่อมเกิดจากการมีแรงมากระทำที่ข้อซ้ำแล้วซ้ำอีก ก็สามารถทำให้ข้อเสื่อมก่อนวัยได้

โรคปลอกประสาทอักเสบ โรคใกล้ตัวหญิงวัยทำงาน

โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางเป็นโรคที่มีการอักเสบของปลอกประสาทที่หุ้มเส้นประสาทในสมอง เส้นประสาทตาและไขสันหลัง โดยปลอกประสาทมีหน้าที่สำคัญในการนำกระแสประสาท เมื่อมีการอักเสบของปลอกประสาทส่งผลให้การนำกระแสประสาทของอวัยวะนั้นผิดปกติ ทำให้เกิดอาการและอาการแสดงของโรค เช่น เส้นประสาทตาอักเสบทำให้มีอาการตามัว มองไม่ชัด

อันตรายร้ายแรงของอาหารเป็นพิษ

ภาวะอาหารเป็นพิษเป็นโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือสารพิษของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อปรสิต ภาวะอาหารเป็นพิษเป็นโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือสารพิษของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสหรือเชื้อปรสิต

โรคไข้หวัด โรคที่มากับหน้าฝนแพร่ระบาดได้ง่าย

เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นเพิ่ม ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น โดยโรคที่พบบ่อยส่วนมากในช่วงฤดูฝน มีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางน้ำดื่มและอาหาร กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะ กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผลและเยื่อบุผิวหนัง สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากการได้รับเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ

โรคมะเร็งในช่องปากเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิต

มะเร็งช่องปากเป็นอีกหนึ่งโรคที่อันตรายถึงชีวิต และมีปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่ม ซึ่งมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และพบมากในกลุ่มที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มะเร็งที่เกิดขึ้นที่ริมฝีปาก มักเกิดที่ริมฝีปากล่าง ซึ่งอวัยวะในช่องปากอาจเกิดมะเร็งได้ทุกต่ำแหน่ง เช่น ลิ้น กระพุ้งแก้ม ริมฝีปาก เหงือก เพดานปาก ลิ้นไก่ ต่อมทอนซิล

ตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไทรอยด์

มีคนจำนวนมากป่วยเป็นโรคไทรอยด์โดยที่ไม่รู้ตัว เพราะไม่รู้จักโรคนี้อย่างดีพอ ในบางครั้งจึงไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ดังนั้น การสังเกตความผิดปกติของต่อมไทรอยด์หรือการเข้ารับการตรวจสุขภาพและการทำงานของต่อมไทรอยด์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้คุณพลาดหรือละเลย เพราะถ้าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพตามมาได้เช่นกัน

โรคกรดไหลย้อน อันตรายหลังการทานอาหาร

โรคกรดไหลย้อนเป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร จนทำให้เกิดอาการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หรือก่อให้เกิดพยาธิสภาพของหลอดอาหารขึ้นอาการสำคัญของโรคกรดไหลย้อนได้แก่ ความรู้สึกแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่ขึ้นมาที่หน้าอกและคอ อาการนี้จะเป็นมากหลังรับประทานอาหารมื้อหนัก การโน้มตัวไปข้างหน้า การยกของหนักและการนอนหงาย

โรคอีสุกอีใส ตุ่มน้ำใสที่ขึ้นตามตัว

โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่ระบาดแผ่กระจายได้ง่าย โดยเฉพาะในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กหรือตามชุมชนที่อยู่อาศัยทั่วไป สามารถพบได้ตลอดทั้งปี จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคอีสุกอีใสจำนวนมาก บางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โรคอีสุกอีใสในประเทศไทยนั้นสามารถเจอได้ตลอดทั้งปี เพียงแต่จะพบเจอได้เยอะในช่วงหน้าหนาว

โรคต่อมทอนซิลอักเสบ ติดเชื้อทางระบบหายใจเกิดจากไวรัส

ต่อมทอนซิลอักเสบมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส แต่การติดเชื้อแบคทีเรียก็อาจทำให้ต่อมทอนซิลอักเสบได้เช่นกันเมื่อมีอาการเจ็บคอ กลืนแล้วเจ็บ ทอนซิลบวมอักเสบและต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอโต นั่นอาจเป็นสัญญาณของโรคต่อมทอนซิลอักเสบ ต่อมทอนซิลคือต่อม 2 ต่อม มีลักษณะเป็นวงรี อยู่ตรงด้านในลำคอ ต่อมทอนซิลอักเสบมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส

อันตรายร้ายแรงของอาหารเป็นพิษ

ภาวะอาหารเป็นพิษเป็นโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือสารพิษของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อปรสิต ภาวะอาหารเป็นพิษเป็นโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือสารพิษของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสหรือเชื้อปรสิต

Scroll to Top