โรคไอพีดี โรคร้ายในเด็กเล็กป้องกันด้วยวัคซีน

โรคไอพีดีคือโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่านิวโมคอคคัส ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ภายในช่องปากของคนและไม่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่เชื้อจะก่อให้เกิดโรครุนแรงในผู้ที่มีความเสี่ยง โดยติดต่อกันผ่านคนสู่คน ทางละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย การติดเชื้อนิวโมคอคคัสมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรง

ได้แก่ คอหอยอักเสบ ทอนซิลอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ไซนัสอักเสบ และอาจลุกลามจนมีอาการรุนแรง ได้แก่ ปอดอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างท่วงทัน เชื้อนิวโมคอคคัส พบว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถตรวจพบได้สามอันดับแรกของการติดเชื้อแบบรุนแรง ดังที่กล่าวมา โดยเฉพาะในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี คนทั่วไปสามารถติดเชื้อนิวโมคอคคัสโดยไม่มีอาการรุนแรง แต่หากเกิดการติดเชื้อในคนที่มีความเสี่ยง จะก่อให้เกิดการติดเชื้อชนิดลุกลามหรือรุนแรงได้ โดยส่วนใหญ่การติดเชื้อที่พบเป็นหลักในเด็ก คือ เชื้อไวรัส ซึ่งมักหายได้เอง อย่างไรก็ตามผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะหากเกิดจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง แย่ลงอย่างรวดเร็ว

Scroll to Top