โรคไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ

โรคไข้เลือดออก คือ โรคที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค และโรคนี้ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งยุงลายตัวเมียกัดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสและเชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง เมื่อไวรัสมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจะออกมาจากเซลล์ผนังกระเพาะของยุงและเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลาย

พร้อมที่จะเข้าสู่คนทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายสู่คนได้อย่างรวดเร็ว อาการของโรคไข้เลือดออก ไข้สูง 39 – 40 องศาเซลเซียส อาการปวดเมื่อยตามตัวและปวดศรีษะ เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด มีจุดเลือดออกตามตัว ตับโต ตับอักเสบรุนแรง วิธีการป้องกัน ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาวเมื่อออกนอกบ้าน หากอยู่ในบ้านให้อยู่ในห้องปรับอากาศหรือใช้มุ้งลวด ขจัดแหล่งน้ำขัง ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่สำคัญผู้ป่วยที่มีอาการเป็นโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจและรักษาหรือหากมีอาการรุนแรงโดยมีเลือดออก หรือเกิดอาการแทรกซ้อนซึ่งจะเกิดขึ้นได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพราะฉะนั้นควรอยู่ในความดูแลใกล้ชิดในสถานพยาบาลเป็นวิธีการป้องกันและรักษาได้ทันถ่วงทีเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

Scroll to Top