โปรแกรมตรวจระดับวิตามินบี 12 ในผู้สูงอายุ

วิตามินบี 12 เป็นวิตามินชนิดหนึ่งที่ละลายได้ในน้ำ ส่วนใหญ่แล้วจะพบในอาหารจำพวกเนื้อ ปลา ไข่ นม ตับ เป็นต้น วิตามินชนิดนี้นับเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ในแง่ของการเสริมสร้างการเจริญเติบโตและการทำงานของระบบประสาทและการส่งเสริมการสร้างเม็ดเลือด ในผู้สูงอายุมักพบการขาดวิตามินชนิดนี้ได้อยู่บ่อย ๆ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ มากมาย

ทำให้บางครั้งอาจเกิดอาการแสดงของการขาดวิตามินชนิดนี้ได้ ซึ่งสามารถตรวจพบได้เรื่อย ๆ จากการตรวจเช็กร่างกาย เช่น มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า ประสาทการรับรู้เรื่องของข้อต่อและการเคลื่อนไหวลดลง อ่อนแรง หลงลืมบ่อย ๆ ความดันโลหิตตกในท่ายืน ซีด และลักษณะเม็ดเลือดแดงใหญ่กว่าปกติ ในบางรายถ้าโรคดำเนินรุนแรงมาก ๆ อาจพบทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดต่ำกว่าค่าปกติทั้งหมดเลยได้ ซึ่งในผู้สูงอายุหากปล่อยให้โรคขาดวิตามินบี 12 เป็นนานเข้าจะทำให้มีอาการแสดงที่รุนแรงกว่าปกติและการฟื้นตัวจากโรคช้ากว่าคนหนุ่มสาวด้วย สิ่งที่น่าสนใจ คือ ผู้สูงอายุแม้ไม่มีอาการใด ๆ ผิดปกติก็อาจตรวจพบปริมาณวิตามินบี 12 ที่ต่ำในเลือดได้ และในขณะเดียวกันหากมีระดับวิตามินบี 12 ต่ำกว่าปกติและมีอาการแสดงทางระบบเลือดเด่น อาการทางระบบประสาทอาจตรวจพบได้ยาก ในทางกลับกันหากอาการทางระบบประสาทเด่น อาการแสดงทางระบบเลือดอาจตรวจไม่พบก็ได้ และเนื่องจากในทางปฏิบัติแล้วผู้สูงอายุที่ไม่มีอาการแสดงทางระบบเลือดอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการนำทางระบบประสาทหลาย ๆ อย่างรวม ๆ กัน ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนในการวินิจฉัย ดังนั้นการตรวจหาระดับวิตามินบี 12 ในผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ควรทำในการตรวจประจำปีทุกปี และหากพบระดับวิตามินในเลือดที่ต่ำกว่าค่าปกติก็ควรได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

Scroll to Top