แนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก คือ สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งระบบสืบพันธุ์ ซึ่งมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส HPV โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะไม่แสดงอาการจนกว่าโรคจะพัฒนาจนร้ายแรง การป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นร่วมกับตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA Test การรวมพลังคูณสองของการตรวจคัดกรอง

ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการตรวจที่มีความแม่นยำสูง หากไม่มีความผิดปกติ ไม่พบเชื้อ HPV สายพันธุ์ก่อมะเร็ง ย่อมมั่นใจได้ว่าโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกมีได้น้อยมาก มะเร็งปากมดลูก รักษาได้ หากตรวจได้เร็ว การตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูกก่อนที่จะมีอาการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งปากมดลูก หรือตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้

Scroll to Top