นักวิจัยจัดการกับการปฏิเสธภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายชีวการแพทย์

การปลูกถ่ายทางชีวการแพทย์ เช่น การปลูกถ่ายเต้านม เครื่องกระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแพทย์ แต่ร่างกายจำนวนมากปฏิเสธและจำเป็นต้องถอดออก ผู้ร้ายคือปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยมีใครเข้าใจเรียกว่าการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม ซึ่งร่างกายจะห่อหุ้มสิ่งปลูกฝังไว้ในเนื้อเยื่อแผลเป็น

เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมระบบภูมิคุ้มกันบางระบบจึงสร้างแคปซูลหนารอบๆ เต้านมเทียม ในขณะที่บางระบบไม่สร้าง ทีมงานจึงได้รวบรวมตัวอย่างแคปซูลจากผู้ป่วย 20 รายที่ได้รับการถอดเต้านมออก โดย 10 รายมีปฏิกิริยารุนแรง และ 10 รายมีปฏิกิริยาไม่รุนแรง โปรตีนที่เรียกว่า RAC2 มีการแสดงออกอย่างมากในตัวอย่างที่นำมาจากผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยารุนแรง ในการตอบสนองต่อความเครียดเชิงกลที่เกิดจากการปลูกถ่าย เซลล์ภูมิคุ้มกันจะกระตุ้น RAC2 และโปรตีนอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเซลล์ภูมิคุ้มกันเพิ่มเติม รวมถึงประเภทที่สามารถรวมกันเพื่อโจมตีผู้รุกรานรายใหญ่ สิ่งแปลกปลอมนั้นซึ่งมีความแข็งมากและทำให้เกิดความเครียดต่อสภาพแวดล้อมภายนอก จะกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันเหล่านี้ให้รวมตัวกันในบริเวณนั้น พวกมันเริ่มรวมตัวกัน ทำให้เกิดเซลล์ขนาดใหญ่ที่คายโปรตีนที่มีเส้นใย เช่น คอลลาเจนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ออกมา

Scroll to Top