ตรวจประเมินวัยพร่องฮอร์โมนเพศชาย

ฮอร์โมนเป็นสารเคมีที่กลุ่มเซลล์ในต่อมไร้ท่อสร้างขึ้น มีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับร่างกายที่ต่างกัน การที่ร่างกายมีระดับฮอร์โมนที่สมดุลจะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสภาวะจิตใจที่มั่นคง หากระดับฮอร์โมนในร่างกายเสียสมดุล ก็อาจส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพร่างกายและสภาวะอารมณ์ได้ ซึ่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก

การตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย รวมถึงการตรวจระดับฮอร์โมนทั้งในผู้ชายและผู้หญิง ส่วนใหญ่แล้วมักตรวจด้วยวิธีการเจาะเลือดแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการณ์ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันจะซักประวัติผู้เข้ารับการตรวจ ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป และนำผลตรวจระดับฮอร์โมนในเลือดที่ได้ มาประเมินภาวะสุขภาพร่างกาย และวางแผนรักษาและแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ารับการตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย หรือระดับฮอร์โมนทั่วไปในร่างกายได้เช่นกัน เพราะจะช่วยให้เรารู้จักกับร่างกายของตนเองได้ดีขึ้น และวางแผนดูแลสุขภาพร่างกายได้อย่างเหมาะสม

Scroll to Top