ตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไทรอยด์

มีคนจำนวนมากป่วยเป็นโรคไทรอยด์โดยที่ไม่รู้ตัว เพราะไม่รู้จักโรคนี้อย่างดีพอ ในบางครั้งจึงไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ดังนั้น การสังเกตความผิดปกติของต่อมไทรอยด์หรือการเข้ารับการตรวจสุขภาพและการทำงานของต่อมไทรอยด์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้คุณพลาดหรือละเลย เพราะถ้าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพตามมาได้เช่นกัน

ดังนั้นประโยชน์ของการตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ เพื่อทราบสภาวะการทำงานของตอมไทรอยด์ของตัวเราเองว่าปกติหรือผิดปกติ กรณี ที่พบความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ทำให้สามารถรักษาและป้องกันการเกิดถาวะแทรกซ้อนได้อย่างทันท่วงที ลดความวิตกกังวลและเพิ่มคุณภาพชีวิต ต่อมไทรอยด์ ทำหน้าที่ผลิตและหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือด จากนั้นส่งไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะต่างๆของร่างกาย ระดับไทรอยด์ฮอร์โมนจะอยู่ภายใต้การควบคุมของต่อมใต้สมองและต่อมไฮโปธาลามัส โดยร่างกายจะมีระบบการควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์อย่างดี เพื่อรักษาระดับไทรอยด์ฮอร์โมนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเกือบตลอดเวลา

Scroll to Top