การตรวจสัญญาณคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการตรวจคลื่นกระแสไฟฟ้าจากหัวใจที่รวดเร็ว ไม่เจ็บและไม่รุกล้ำเข้าไปในร่างกาย โดยการติดแผ่นขั้วไฟฟ้าหรือเซนเซอร์ที่บริเวณหน้าอก แขน และขา การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการตรวจคลื่นกระแสไฟฟ้าจากหัวใจที่รวดเร็ว ไม่เจ็บ และไม่รุกล้ำเข้าไปในร่างกาย แพทย์จะทำการติดแผ่นขั้วไฟฟ้าหรือเซนเซอร์ที่บริเวณหน้าอก แขน และขาของผู้ได้รับการตรวจ

ขณะที่กำลังนอนราบหรือออกกําลังกาย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสามารถตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากตัวคุมจังหวะหัวใจตามธรรมชาติ (sinoatrial node) ดูอัตราการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ และส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ซึ่งจะแสดงผลเป็นรูปคลื่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจช่วยตรวจสอบจังหวะการเต้นของหัวใจ วินิจฉัยอาการหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว หรือภาวะโรคหัวใจอื่น ๆ เช่น ภาวะขาดเลือด หัวใจโต หรือการนําไฟฟ้าผิดปกติ และช่วยประเมินว่าผู้ป่วยแข็งแรงพอที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่ หากผู้ป่วยเคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจวาย ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือเริ่มทานยารักษาโรคหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะช่วยบอกได้ว่าหัวใจทำงานเป็นปกติอยู่หรือไม่ อย่างไรก็ตามการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบปกติอาจไม่สามารถตรวจพบภาวะการเต้นหัวใจผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แพทย์อาจแนะนำให้ผู้เข้ารับการตรวจตรวจด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสวมใส่ไว้เพื่อติดตามดูคลื่นกระแสไฟฟ้าของหัวใจเป็นเวลา 1 – 2 วัน เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผู้ป่วยต้องกดปุ่มที่เครื่องเมื่อมีอาการ

Scroll to Top