การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและการตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านมร่วมกันจะทำให้เห็นรายละเอียดของเต้านม รวมถึงสิ่งผิดปกติที่มีขนาดเล็กมากๆเกินกว่าที่จะคลำได้ มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะตระหนักถึงโรคร้ายนี้ก็ต่อเมื่อเกิดอาการแล้ว

ทั้งนี้จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะตระหนักถึงโรคร้ายนี้ก็ต่อเมื่อเกิดอาการแล้ว ทั้งๆ ที่โรคนี้สามารถตรวจคัดกรองด้วยการทำดิจิตอลแมมโมแกรม และจากการตรวจของแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งสามารถตรวจพบสัญญาณความผิดปกติ หรือแม้แต่การพบก้อนที่เต้านมตั้งแต่ยังมีขนาดเล็ก ที่ทำให้ตัดสินใจตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธีอื่นๆ จนแน่ใจได้ว่ากำลังเริ่มเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ และเมื่อพบโรคก่อนระยะลุกลามย่อมมีประโยชน์อย่างมาก เพราะจะได้เริ่มรักษาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีโอกาสหายขาดมากกว่า จึงอยากให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองนี้

Scroll to Top